Namaz surelerinin okunuş sırası tablosu (Zammı sureler)
Namazda okunacak sureler ve dualar

 • Yazar: İsa Sevgili, Kurucu
 • Kuranı-ı Kerim’de Fatiha suresinden Nas suresine doğru bir sıralama var. Namazda bu sıralamaya uyulması gerekli.

  Fatiha suresini namazda okumak vaciptir. Bu nedenle zammı surelere dâhil edilemez. Yani sıralamalarda yeri yoktur. Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak gereklidir.

  Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7.
  8. 8.
  9. 9.
  10. 10.

  Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.

  1. 1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur.

  2. 2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.

  3. 3. Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.

  4. 4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

  Namaz surelerinin hangi sırayla okunacağını gösteren bir örneği özet namazlar kısmındaki namaz anlatımlarında yazılmış şekilde bulabilirsiniz.